Pleno ordinario de enero. Urtarrilaren udalbilkura

Pleno ordinario de febrero. Otsailaren udalbilkura

Pleno extraordinario de febrero. Otsailaren ezohizko udalbilkura

Pleno ordinario de marzo. Martxoaren udalbilkura

Pleno extraordinario de marzo. Martxoaren ezohizko udalbilkura

Pleno ordinario de abril. Apirilaren udalbilkura

Pleno extraordinario de Abril. Apiliraren ezohizko udalbilkura

Pleno ordinario de mayo. Maiatzaren udalbilkura