Aviso para quien tenga que pasar la ITV agrícola. Nekazaritzako IAT gainditu behar duenarentzako oharra.

 

Haz clic